Arşiv  |  Üye Ol  |  İletişim  |  English
Yeterlik Yürütme Kurulu

Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu, derneğimizin Eğitim ve Akreditasyon Komitesinin 3 yıllık çalışmasını takiben 2003 yılı itibariyle kurulmuştur. Kurul, Müfredat ve Akreditasyon Komisyonu ile Sınav Komisyonunu hayata geçirmiştir. Sınav Komisyonu, Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu için pilot bir sınav uygulamasını 2004 yılında Nükleer Tıp Ulusal Kongresi sırasında gerçekleştirmiştir. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (TUÖ) karnesi ve Nükleer Tıp’ta uzmanlık eğitimi programı çalışmalarını tamamlamıştır. Kurulun bir sonraki amacı eğitim müfredatı ve TUÖ karne güncelleme çalışmalarını tamamlamak ve Nükleer Tıp Eğitimi Akreditasyonu için gerekli çalışmaları başlatmaktır.

 

YETERLİK KURULU LİSTESİ

 

Kurul Başkanı

Prof. Dr. A. Özgür Karaçalıoğlu

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Etlik Ankara

Tel: 0 312 304 48 04

E-posta: aokaracali@yahoo.com

 

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Emre Entok

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 / 3454

E-posta:eentok@yahoo.com
 

Genel Sekreter

Prof. Dr. Pınar Kıratlı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Tel: 0312 305 13 36

Faks: 0312 309 35 08

E-posta:pkiratli@hacettepe.edu.tr
 

Üyeler

Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İnciraltı İzmir

Tel: 0232 412 22 22 / 4260

Faks: 0 232 2590541

E-posta: gamze.capa@deu.edu.tr
 

Prof. Dr. Gülay Durmuş Altun

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne

Tel: 0284 235 7641 / 1040

E-posta: gdurmusaltun@trakya.edu.tr

 

Prof. Dr. Hakan Demir

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli

Tel: 0 262 303 86 10

E-posta: hakandemir99@yahoo.com

 

Prof. Dr. Mustafa Kula

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Talas Kayseri

Tel: 0 352 437 49 37/23751

E-posta: mkula@erciyes.edu.tr

 

Yedek Üyeler

Doç..Dr. Seyhan Karaçavuş

Yrd. Doç. Dr. İsa Burak Güney

 

Eğitim Programlarını Geliştirme, Değerlendirme ve Eşyetkilendirme Komisyonu

Prof. Dr. Neşe İlgin KARABACAK

Prof. Dr. Gülay DURMUŞ ALTUN

Prof. Dr. Gülin VURAL

Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ

Prof. Dr. Emre Entok

 

 

Yedekler

Doç. Dr. Berna OKUDAN TEKİN

Prof. Dr. Mustafa KULA

 

Sınav Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Elgin Özkan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Cebeci Ankara

Tel: 0 312 595 64 45      

E-posta: ozkanelgin@yahoo.com

 

Sekreter

Doç. Dr. Feyza Şen

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Görükle Bursa

Tel: 0 224 295 34 50

E-posta: drfeyzasen@yahoo.com

 

Üyeler

Prof. Dr. Emre Entok

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 / 3454

E-posta: eentok@yahoo.com
 

Prof. Dr. Hakan Demir

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli

Tel: 0 262 303 86 10

E-posta: hakandemir99@yahoo.com
 

Doç. Dr. Funda Aydın

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Antalya

Tel: 0 242 249 64 90

E-posta: afunda@akdeniz.edu.tr

 

Doç. Dr. Bilge Volkan Salancı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Tel       : 0312 305 13 36

bilgev@hacettepe.edu.tr

 

Doç. Dr. M.Özdeş Emer

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp Kliniği, Etlik Ankara

Tel       : 0312 304 48 01

ozdesemer@yahoo.com

 

Yedekler

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Soydal

Yrd. Doç. Dr. Semra İnce