Kemik Dansitometri Çalışma Grubu

Başkan:
Mustafa KULA E-posta

Sekreter:
Seyit Ahmet ERTÜRK E-posta

Çekirdek Grup:
Tansel Ansal BALCI
Semra İNCE
Güzin TÖRE