Yönetim Kurulu

Başkan

M. Fani BOZKURT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

fanibozkurt@gmail.com

+90 (312) 305 13 36

Genel Sekreter

Elif ÖZDEMİR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği

ecingi@yahoo.com

+90 (312) 552 60 00

Sayman

M. Özdeş EMER

Güven Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği

ozdesemer@yahoo.com

+90 (312) 457 22 84

Üye

Özlem ÖZMEN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği

ozmenozlem@yahoo.com

+90 (312) 567 73 40

Üye

F. Gül GÜMÜŞER

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

fggumuser@hotmail.com

+90 (236) 444 42 28 (1501)

Üye

Ülkem YARARBAŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

ulkemyararbas@gmail.com

+90 (232) 390 47 80

Üye

Tunç ÖNEŞ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

tones@marmara.edu.tr

+90 (216) 625 47 32