Denetleme Kurulu

Başkan

Ali Fuat Yapar
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Tel: +90 (322) 327 27 27 / 1019
Fax: +90 (322) 327 13 24
E-posta: fuatyapar@yahoo.com

Üye

Alper Özgür Karaçalıoğlu
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği
Tel: +90 (312) 304 48 04
E-posta: aokaracali@yahoo.com

Üye

Emre Entok
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Tel: +90 (222) 239 29 79
E-posta: eentok@yahoo.com