Onkoloji Çalışma Grubu

Başkan:
İlknur Ak SİVRİKOZ E-posta

Sekreter:
Özlem ÖZMEN E-posta

Çekirdek Grup:
Tamer ATASEVER
M. Fani BOZKURT
Zeynep BURAK
Gülin UÇMAK

Üyeler:
Zeynep AKAR
Ümit Özgür AKDEMİR
Mine ARAZ
Esra ARSLAN
Nuri ARSLAN
Tansel Ansal BALCI
Gonca Gül BURAL
Feyza ÇAĞLIYAN
Emre DEMİRCİ
B. Büşra DEMİREL
Hülya EFETÜRK
Mehmet ERDOĞAN
Nurhan ERGÜL
Burcu ESEN AKKAŞ
Seda GÜLBAHAR ATEŞ
Duygu HAS ŞİMŞEK
Emine Göknur IŞIK
Zeynep IŞIK
Gözde MÜTEVELİZADE
Berna OKUDAN TEKİN
Hasan ÖNNER
Pınar Pelin ÖZCAN
Zehra ÖZCAN
Murat POLAT
Ebru SALMANOĞLU
Pelin ŞAHİN
Ebru TATÇI
Halil Turgut TUROĞLU
Olga YAYLALI