13 Mayıs 2024

2024 II. Dönem Akreditasyon Takvimi

  • Son başvuru ve evrak gönderme tarihi: 16 Temmuz 2024
  • Ziyaretlerin gerçekleşmesi: 16 Eylül-29 Kasım 2024
  • Ziyaret raporlarının tamamlanması ve yönetim kuruluna sunulması: Aralık 2024
  • Akreditasyonu kabul edilen kurumların ilanı: Aralık 2024
  • Akreditasyonu kabul edilen kurumlara belgelerinin verilmesi: Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2025