4 Nisan 2020

COVID-19 pandemisi sürecinde nükleer tıp hizmetleri

Bilindiği üzere Covid-19 Pandemisi nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Mevcut şartlarda Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine göre gerek Onkoloji gerekse acil tanı ve tedavi gereksinimi bulunan hastaların hizmetlerinin devamı kararı alınmıştır.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği ve camiası olarak yukarıda belirtilen hasta gruplarına hizmet konusunda üstümüze düşen görevin bilincindeyiz. Sintigrafik tanı (PET ve SPECT) ve Radyonüklid Tedavi hizmet verdiğimiz hasta gruplarının tamamına yakınının onkoloji veya kardiyoloji gibi acil hizmet bekleyen hastalar olduğu bilinen bir durumdur. Bu nedenle Nükleer Tıp kliniklerinin/bölümlerinin bu dönemde de kesintisiz hizmet vermeye devamı için bağlı olduğu kurumların gerekli destek ve özeni göstermesi elzemdir. Nükleer Tıp hekimlerinin Covid-19 ile mücadele konusunda hastanede kurulan ekiplere vereceği destek nedeniyle asıl çalışma alanı olan nükleer tıp hizmetlerinin aksamaması ana hedeflerden biri olmalıdır. Covid-19 pandemi sürecinin tahmini kontrol sürecinin aylarla ifade edildiği bu ortamda nükleer tıp tanı ve tedavi hizmetlerinin aksaması başta onkoloji olmak üzere acil tanı ve tedavi bekleyen hastalar için ciddi sağlık sorunlarına ve mağduriyetlere yol açma riskini taşımaktadır.

Ülkemizde halihazırda nükleer tıp hizmetlerinin yapılmasında için gerekli olan tüm radyonüklid maddelerin gerek üretiminde gerekse ithalatında bir sorun mevcut değildir. Bu nedenle nükleer tıp hizmetlerinin bundan sonraki süreçte de aksamadan sürdürülmesi için başta nükleer tıp hekimleri olmak üzere nükleer tıp alanında hizmet veren sağlık personellerinin ana çalışma alanında hizmetine devam etmesi temel beklentimizdir.

Nükleer Tıp çalışanları kendilerinden hizmet alan hastalara yönelik yapmış oldukları radyasyon güvenliği ile ilgili bilgilendirmeler yanında Covid-19 pandemisi ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmaya bu süreç sonuçlanıncaya kadar devam edecektir. Bununla birlikte hizmet alımı için nükleer tıp kliniklerine gelen hastalara Covid-19 bulaşına engel olacak şekilde koruma ve dezenfeksiyon işlemlerinin uygulanması yanında aktif radyoaktif kaynaklarla çalışmayı meslek edinmiş nükleer tıp çalışanlarının çalışma sistematiği içerisinde uyguladıkları güvenlik önlemelerine ek Covid-19 bulaşına maruz kalmalarını en aza indirecek koruyucu ekipman ve şartların ivedilikle sağlanması diğer bir önem arz eden konu olduğunu ifade etmek isteriz. Tüm sağlık teşkilatının birbirine olan karşılıksız desteği yanında birlikte özveriyle çalışması ile bu sürecin en kısa sürede geride bırakılacağına inancımız tamdır.

Saygılarımızla,
Türkiye Nükleer Tıp Derneği
Yönetim Kurulu