Teknisyen Kurulu

Koordinatör: Zeynep BURAK

Taner AYDOĞMUŞ
Pelin ARAZ
Gülten AŞIK
Ramazan BAYRAKTAR
Mustafa BENLİER
Serhan ÇİLDAVİL
Ebru DEMİRTAŞ
Şenay DİKKAYA
İlksen EKİCİ
Gülen KARAKURT
Hakan MAKARA
Abdülhadi ÖLKER
Hanım ÖZER
Başol TAŞDEMİR
Neşe TUĞRUL
Murat TUNÇ