Tüzük Hazırlama ve Yenileme Kurulu

Kerim Sönmezoğlu
Suna Kıraç
Doğangün Yüksel
Tevfik Fikret Çermik
Hakan Demir