Deney Hayvanları İnvivo Görüntüleme Kursu – 2: Mikro PET/BT ve Mikro PET/MR

Kurs kontenjanımız dolmuştur. Gösterilen ilgiye teşekkür ederiz.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Lifesci) ve Türkiye Nükleer Tıp Derneği Klinik Öncesi Görüntüleme Çalışma Grubu işbirliği ile düzenlenen Deney Hayvanları İnvivo Görüntüleme Kursu-2: PET/BT ve Mikro PET/MR, 2-3 Kasım 2023 Perşembe ve Cuma günlerinde, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Lifesci)’nde düzenlenecektir. Kurs bir gün teorik (9 saat) ve bir gün uygulama (8 saat) olacak şekilde preklinik görüntüleme alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilecektir.

Kursun Amacı: Deney hayvanları görüntüleme yöntemleri hakkında genel bir bakış açısı sunmak, PET/BT ve Mikro PET/MR görüntüleme yöntemleri ile yapılan preklinik görüntüleme hakkında katılımcıların teorik ve pratik yeterliliğe sahip olmasını sağlamaktır.

Kursun Kapsamı: Preklinik görüntüleme modalitelerinin temel teori ve enstrümantasyon ilkeleri, küçük hayvan görüntüleme uygulamaları, PET/BT ve Mikro PET/MR görüntü elde etme, görüntüleme analizi, ve görüntüleri yorumlama hakkında uygulamalı eğitim verilecektir.


Yer: Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Lifesci) Kandilli/İSTANBUL

Son Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2023

Kontenjan: 20 kişi

Katılım ve konaklama: Bu kurs TÜBİTAK tarafından “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” kapsamında desteklenmektedir. Katılımcıların yol, konaklama, iaşe ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılım ÜCRETSİZDİR.

Kayıt olma koşulları: Kursa katılım için Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak zorunludur. Preklinik görüntülemeye ilgi duyan Nükleer Tıp ve diğer branşlardan araştırmacılar, uzmanlık öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, uzman doktor ve akademisyenler kursa başvurabilirler. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS tabanına kayıt olmaları gerekmektedir. Ön kayıt için İsim-soy isim – kurum – telefon – TC kimlik bilgisi ile birlikte, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasının agultekin@pau.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Ön kayıt yaptıran katılımcılardan uygun koşulları sağlayanların başvuruları öncelik sırasına göre kabul edilecektir.


Kurs Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Funda ÜSTÜN (Trakya Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Aziz GÜLTEKİN (Pamukkale Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı)

Kurs Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Gülay ALTUN
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Funda ÜSTÜN
Prof. Dr. Rana SANYAL
Prof. Dr. F. Gül GÜMÜŞER
Prof. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
Doç. Dr. Çiğdem SOYDAL
Doç. Dr. Aziz GÜLTEKİN
Doç. Dr. ALPAY ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi Fikret BÜYÜKKAYA

Yerel Organizasyon Komitesi:
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Rana SANYAL
Güneş YAVUZ


KURS PROGRAMI

1. GÜN (TEORİK EĞİTİM)
08:45-09:00 AÇILIŞ KONUŞMASI
09:00-09:45 Deney hayvanlarında moleküler görüntülemeye giriş Dr. Gülay ALTUN
09:45-10:30 İlaç geliştirme çalışmalarında preklinik görüntülemenin rolü Dr. Rana SANYAL
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 Preklinik görüntülemede radyofarmasi uygulamaları Dr. Fikret BÜYÜKKAYA
11:45-12:30 Deney hayvanlarında görüntüleme yöntemleri Dr. Aziz GÜLTEKİN
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 Mikro PET/MR-1 Dr. Alpay ÖZCAN
14:45-15:30 Mikro PET/MR-2 Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
15:30-16:15 Mikro PET/BT Dr. Çiğdem SOYDAL
16:15-16:30 KAHVE ARASI
16:30 -17:15 Moleküler görüntülemede kullanılan deney hayvanı ve hastalık modelleri Dr. Funda ÜSTÜN
17:15 -18:00 Ülkemizde mevcut preklinik görüntüleme altyapısı, araştırma olanakları Güneş YAVUZ
2. GÜN (UYGULAMALI EĞİTİM)
09:00-09:45 Radyofarmasötik Enjeksiyonu Kutay YILDIZ
09:45-10:30 Mikro PET/BT görüntüleme Asuman KOLBAŞI
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 Mikro PET/MR görüntüleme Dr. Uluç PAMUK
11:45-12:30 Mikro PET/BT Görüntü işlemleme Dr. Gülay ALTUN
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 Mikro PET/MR Görüntü işlemleme Dr. Uluç PAMUK
14:45-15:30 Mikro PET/BT-MR görüntü değerlendirme – 1 Dr. F. Gül GÜMÜŞER
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 Mikro PET/BT-MR görüntü değerlendirme – 2 Dr. Aziz GÜLTEKİN
16:45-17:30 Preklinik görüntülemede gelecek perspektifi Dr. Funda ÜSTÜN
17:30-18:00 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ