Nükleer Tıp Okulu

Değerli üyelerimiz,

TNTD çalışma gruplarının değerli katkılarıyla düzenlenmekte olan Nükleer Tıp Okulu, aşağıda detayları verilen program doğrultusunda Zoom platformu üzerinden canlı online formatta gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların kayıt için dernekmerkezi@tsnm.org adresinden veya 0312441004505350472073 numaralı telefonlardan dernek merkezi ile iletişime geçerek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Nükleer Tıp Okulu seminerleri TTB tarafından kredilendirilmekte olup katılım belgesi verilecektir.

Kayıt ücreti her bir hafta için tüm üyelerimize 100 TL’dir.

Saygılarımızla,
TNTD Yönetim Kurulu

1. Hafta

24 Aralık 2022 – Tiroid Hastalıkları

25 Aralık 2022 – Pediatri-Nefroüroloji

2. Hafta

14 Ocak 2023 – Radyofarmasi

15 Ocak 2023 – Onkoloji

3. Hafta

8 Nisan 2023 – Tedavi ve Teranostik

9 Nisan 2023 – Radyasyon Güvenliği ve Kalite Kontrol

4. Hafta

18 Mart 2023 – Kardiyoloji

19 Mart 2023 – Klinik Öncesi Görüntüleme ve Nöropsikiyatri