Hipertiroidi

Hipertiroidi (tirotoksikoz) nedir?
Hipertiroidi, tiroit hormonlarının (T3 – T4) kan düzeyinin yüksek olması durumudur.

Hipertiroidinin belirtileri nelerdir?

1. Sinirlilik, aşırı heyecan ve duygusallık
Hipertiroidide görülen en sık belirtilerdir. Artmış tiroit hormonları bütün organları etkilediği gibi sinir sistemini ve ruhsal durumu da etkiler , hafıza ve konsantrasyon bozulabilir. Bu hastalar çevrelerinde geçimsiz, huysuz ve sinirli kişiler olarak tanınırlar. Küçük olaylar karşısında bile ani olarak parlarlar, etraflarını çok defa kırarlar.

2. Kilo kaybı
Hastalar, iştahlarının genellikle iyi olmasına karşın zayıflarlar. Bazen kilo kaybı olmayabilir, hatta bazı hastalar fazla yemek yeme nedeniyle şişmanlamaktan şikayet eder.

3. Sıcağa tahammülsüzlük ve aşırı terleme
Bütün vücut dokularının çok hızlı çalışması sonucu vücut sıcaklığı artar, hastaların sıcağa tahammülü azalır. Orta yaştaki kadınlar bu sıcaklık hissini menopozda görülen sıcak basması ile karıştırabilirler. Ancak, menopozdaki sıcak basmaları zaman zaman görülmesine rağmen hipertiroidi’deki devamlıdır.

4. Titreme
Titreme özellikle ellerde görülür.

5. Çarpıntı ve kalp atım sayısında artış
Çarpıntı, birçok hastanın ilk şikayet ettiği belirtilerden biridir. Hasta en küçük bir efor sırasında ve çok defa istirahatta iken kalbinin fazla çarptığını hisseder. Çarpıntı yanında nefes darlığı ve kas zayıflaması olunca kalp hastalıklarıyla karıştırılabilirler.

6. Saç dökülmesi
Hipertiroidili hastaların saçları ince ve yumuşaktır. Kolaylıkla dökülür. Hipertiroidi tedavisi sonucu saçlar yeniden çıkar.

7. Cilt ve tırnaklarda değişiklik
Cilt yumuşar. Sıcak ve nemlidir. Tırnak-et ayırımı belirginleşir. Nadir olarak hastalar yaygın kaşıntıdan şikayet ederler. Yine, nadir olarak Basedow-Graves hastalığına bağlı olarak gelişen cilt belirtileri de ortaya çıkabilir. Özellikle alt bacakların ön kısmında cilt kalınlaşması görülebilir.

8. Barsak hareketlerinde artma
Bazı hastalar artmış barsak hareketlerinden ve yumuşak dışkılamadan yakınır. Bazen kabız olan hastalar bu hastalık nedeni ile normal dışkılama gösterir.

9. Kuvvet azalması
Uzun süren ve ağır hipertiroidi durumunda ortaya çıkar. Hastalık, daha fazla omuz ve bacak kaslarını tutuğu için özellikle çalışan hastalarda daha da belirgindir. Çok defa hastalar merdiven çıkmakta zorlandıklarından şikayet ederler. Bu durum tedaviden sonra ortadan kalkar.

10. Adet kanamasında (Mensturasyon) düzensizlik
Mensturasyon düzeninde bozulma görülür. Bazı hastalarda yumurtlama azalır ve çocuk yapma özelliği kaybolur.

11. Seks isteğinde değişiklikler
Bazı hastalarda seks arzusunda artma görülse de genel olarak azalır. Bazı erkek hastalarda östrojen hormonundaki artışa bağlı olarak memelerinde büyüme görülür. Bu durum tedaviden sonra ortadan kalkar.

12. Göz bulguları

A) Üst kapak çekilmesi (retraksiyonu)
Fazla miktardaki tiroit hormonları üst göz kapağını açan kasları uyararak gözün normalden daha açık durmasına neden olur. Gözler parlak bir hal alır. Bu durum her türlü hipertiroidide ortaya çıkabilir. Hipertiroidi kontrol altına alındıktan sonra çekilme kaybolur.

B) Gözlerin öne doğru fırlaması: (egzoftalmi)
Gözlerin dışa doğru fırlaması, genelde Basedow-Graves hastalığında %50 hastada görülür. Bazı hastalarda bu bulgu hafif seyrettiği için hastalar farkına varmazlar. %5 vakada ise ciddi rahatsızlıklara neden olur.

Göz kaslarında bağışıklık sisteminin yanlış işlemesi sonucu iltihap gelişir ve şişmeler oluşur. Bu şişlikler göz yuvasının arkasında basınç oluşturarak gözlerin öne doğru fırlamasına neden olur.

Egzoftalmi genelde iki gözü de tutar. Bazen tek taraflı da olabilir. Egzoftalmi yavaş veya hızlı bir şekilde gelişebilir. Kan tiroit hormonları düzeyiyle kesin bir bağlantısı yoktur. Hafif iltihabi durumlarda gözler kızarık, kuru ve ışığa duyarlıdır. Orta veya ağır iltihabi durumlarda göz kapakları uyurken bile kapanmaz. Bu durumdaki hastalar göz yaşarmasından, göz hareketleri sırasında ağrıdan şikayet ederler. İltihap ve göz kaslarının dengeli kullanılmaması sonucu çift görme başlar. Çift görme hastanın yukarıya ve dışa bakması sırasında oluşur. Şişen kasların göz siniri üzerine baskısı sonucu ise görme kaybı oluşabilir. Ancak ciddi göz bulguları çok nadir olarak görülür. Sigara göz hastalığını artırır kesinlikle bırakmak gereklidir..

13. Laboratuar testlerinde bozulma
SGOT, SGPT, bilirubin ve LDH yükselebilir. Kemik ve karaciğerde bulunan alkali fosfataz enzimi karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile yükselebilir. Nadir olarak kalsiyum yüksek bulunabilir. Kolesterol düzeyi genelde düşüktür.

Hipertiroidinin sebepleri nelerdir?
Hipertiroidi’yi meydan getiren değişik nedenler mevcuttur. Bunlardan en sık görülenleri açıklanacaktır.

a. Basedow-Graves hastalığı (toksik diffüz guatr)
b. Toksik adenom
c. Toksik multinodüler guatr
d. Subakut tiroidit
e. Sesiz Tiroidit ( doğum sonrası tiroiditi)
f. Aşırı iyot, . T-3 veya T4 hormonlarının alınımı.
g. Hipofiz tümörleri
h. Diğer nedenler

a. Basedow-Graves hastalığı
En sık rastlanan hipertiroidi nedenlerinden biridir. Kadınlarda daha sık görülür. Hipertiroidi belirtileri yanı sıra , guatr, göz(egzoftalmi) ve deri belirtileri ile kendini gösterebilir. Otoimmun ( bağışıklık sistemi) bir hastalıktır. Bu hastalıkta kanda otoantikorlar bulunur. Antikorlar, vücuda yabancı maddelere, virüslere veya bakterilere karşı vücudu korumak amacıyla oluşan proteinlerdir. Otoantikorlar ise vücudun kendi dokularına veya kimyasına karşı oluşmuş antikorlardır. Basedow-Graves hastalığından bu oto antikorlar sorumludur.

b. Toksik adenom( tek nodül) ve toksik multinodüller guatr
Bu hastalıkta tiroitte bulunan bir veya birden fazla nodül bağımsız olarak çalışır ve aşırı miktarda T3 ya da T4 hormonu veya her iki hormonu birlikte üretir. Bu nodüllere toksik otonom çalışan tiroit nodülleri denir. Ancak her otonom çalışan tiroit nodülü toksik nodüle dönüşmez. Nodüller birden fazlaysa toksik multinodüller guatr denir. Bu nodüller tiroit sintigrafisinde tiroidin diğer kısımlarına nazaran radyoaktif maddeyi daha fazla tutar. Bu nodüllere tiroit sintigrafisinde bu özelliklerinden dolayı sıcak nodül denir. Sıcak nodüllerin kanser olma riski çok azdır.

c. Tiroit bezinin iltihabı (tiroiditler)
Tiroit hormonları üretildikten sonra tiroit bezinde depolanır ve gerekli durumlarda kana verilir. Tiroit bezinin zedelenmesi sonucu depolarda bulunan tiroit hormonları kana karışır. Tiroidit dediğimiz tiroidin iltihabi hastalıklarında tiroidin bezi zedelenir. Tiroidit çeşitleri:

 • subakut tiroidit,
 • postpartum (doğum sonrası) tiroidit,
 • ağrısız veya sessiz tiroidit,
 • radyasyona bağlı gelişen tiroidit,
 • akut iltihabi tiroidit.

Tiroiditlerde görülen hipertiroidi geçicidir. Bazı hastalarda boyunda tiroid bezinde ağrı, halsizlik-düşkünlük, kırıklık, hafif ateş görülebilir. Çoğunlukla basit ağrı kesicilerle tedavi edilirler nadiren kortizon kullanmak zorunda kalınabilir.

d. Aşırı iyot veya tiroit hormonu içeren ilaçların alımı sonucu oluşan hipertiroidi
Aşırı miktarda iyot alımı özellikle multinodüler guatrı olan hastalarda hipertiroidiye neden olur. Örneğin çok fazla iyot içeren Lugol solüsyonu veya düzensiz kalp atışlarının tedavisi için kullanılan Cordorane (amiodaron) alınması. Tedavi amacıyla verilen T3 (Tiromel) veya T4 (Levotiron-Tefor) içeren ilaçlarında uzun süre yüksek dozda kullanımı da hipertiroidiye yol açabilir. Bu durum ilaç kesilerek ya da azaltılarak tedavi edilir.

e. Hipofiz tümörleri
Çok nadir olarak beyinde hormon merkezi sayılan hipofiz bezi tümörlerinin aşırı miktarda TSH ( tiroid bezini uyaran hormon) salgılaması sonucu hipertiroidi meydana gelir. Diğer hipertiroidilerde TSH düzeyleri oldukça düşük bulunmasına rağmen bu durumda TSH düzeyler normalden yüksektir.

g. Diğer nedenler sonucu oluşan hipertiroidi
Zayıflamak, enerji kazanmak için veya intihara teşebbüs etmek için alınan fazla miktardaki tiroit hormonu hipertiroidiye neden olabilir. Ayrıca hayvanlardaki tiroit bezinin fazla miktarda yenmesinin de hipertiroidiye neden olduğu bildirilmiştir.
Yine nadir olarak kadın yumurtalığında bazen doğumsal olarak bulunan tiroit dokusunun aşırı hormon yapması veya hamilelik sırasında normalde salgılanan HCG denilen hormonun aşırı salgılanması sonucu da hipertiroidi gelişebilir.

Hipertiroidide hangi testler uygulanır?

 • T3 (Total T3), T4 (Total T4)
 • FT3 (serbest T3), FT4 (Serbest T4)
 • TSH (Tiroidi uyaran hormon)
 • Anti T-Anti M
 • Tg (Troglobilin)
 • TRab (tirotiropin reseptör antikorları) düzeyleri
 • Tiroit sintigrafisi
 • Tiroid Ultrasonu
 • Radyoaktif iyot uptake testi (I-131 uptake testi)
 • Sedimantasyon

Tiroit hormonları:
Tiroid bezinde yapılan Tiroit hormonları T3 ve T4 tür. Bu hormonlar kanda serbest olarak ve bazı proteinlere bağlı olarak bulunur. Total T3 ve Total T4: serbest ve proteine bağlı hormanların toplamıdır. Total T3 ve T4 Tiroid dışı hastalıklardan da etkilendiği için serbest T3 ve serbest T4 (FT3-FT4) artık daha çok istenen bir tetkik haline gelmiştir. Birçok hipertiroidili hastada her iki tiroit hormonu da (T-3 ve T-4) yüksek olarak bulunur. Bazen sadece T3 hormonu yüksek bulunabilir.

TSH (Tiroidi uyaran hormon):
Hipofiz tümörü sonucu oluşan hipertiroidi dışında bütün hastalarda TSH normal değerin altındadır. Ancak, her düşük değerli TSH’sı bulunan hastaların tümü de hipertiroidi değildir.

Tiroit otoantikorları:
Bazen Basedow-Graves hastalığı ile toksik multinodüler guatrın ayırıcı tanısında zorluk çekilebilir. Bu iki hastalığı birbirinden ayırmak için TRab (tirotiropin reseptör antikorları) kullanılır. Bu antikor, Graves hastalığında pozitiftir. Ayrıca, göz bulgusu olan ötiroit (semptomsuz) Graves hastalığının tanısında da bu antikordan yararlanılır.

Anti M ve Anti T antikorları Graves hastalarının yüzde %50′ sinde pozitif olarak bulunur.

Tiroglobulin (Tg):
Hipertiroidili hastaların tümünde yüksek olarak bulunur.

Radyoaktif iyot uptake testi (I-131 uptake testi):
Ağız yoluyla verilen düşük doz radyoaktif iyotun tiroid bezi tarafından tutulma oranı olan “uptake”, Graves hastalığında normal değerlerden yüksektir. Bu test hamilelere uygulanmaz.

Tiroit sintigrafisi:
Tiroit sintigrafisi Basedow-Graves hastalığı, toksik otonom fonksiyone tiroit nodulü ve toksik multinodüler guatrın ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir tanı aracıdır. Damar yoluyla düşük doz Teknesyum 99m (Tc99m) verilerek çekilen, bir tür filimdir. Ancak gerek radyoiyot uptake testi gerekse tiroit sintigrafisi yapılmazdan önce hastanın iyot almaması gerekir. Tiroid sintigrafisi acil durumlar dışında hamile kadınlara genellikle tercih edilmez. Bu nedenle hamilelik şüphesi durumunda doktor uyarılmalıdır.

Sedimantasyon:
Hipertiroidi nedenlerinden biri olan subakut tiroiditin ayırıcı tanısında kullanılır. Subakut tiroiditte sedimantasyon normalin üzerine çıkar.

Bütün tiroit testleri uptake testi dışında açlık veya tokluk sırasında uygulanabilir. Uptake testi için hastanın aç olması gerekmektedir.

Hipertiroidi nasıl tedavi edilir?
Hastalığı oluşturan sebebe ve hastalığın ciddiyetine göre tedavi değişir. Örneğin, geçici hipertiroidi vakalarında (tiroiditlerde) basit ağrı kesiciler uygulanır.

Diğer yandan kalıcı hipertiroidi oluşturan Basedow-Graves hastalığı, toksik adenomlar ve toksik multinodüler guatr: antitiroit ilaçlarla, radyoaktif iyotla ya da cerrahi olarak tedavi edilir.

1. Hipertiroidinin tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?
Sadece hipertiroidi semptomlarını(bulguları) tedavi etmek için kullanılanlar. Bu ilaçların direkt tiroit fonksiyonları üzerine etkisi yoktur. Örneğin, beta-blokerler (dideral, prent, beloc, trasicor.) kalp hızını ve titremeyi azaltan ilaçlardır. Bu ilaçlar bronşlarda spazma neden olduğundan astımı olan hastalar kesinlikle kullanmamalıdır. Bazı hastalarda sinirlilik ve uykusuzluk ön plandadır. Bu nedenle bu hastalara sinirleri yatıştırıcı ilaçlar verilir.

2. Tiroid hormon yapımını engelleyen antitiroit ilaçlar.
Türkiye’de iki çeşit antitiroit ilaç mevcuttur: Propycil ve Thyromazol. Her iki grup ilacında esas etkisi tiroit bezinde hormon yapımını engellemektir.

Tedavi edilmeyen bazı Graves hastalarında hastalık geçici olarak iyileşebilir. Ancak daha önceden hangi hastanın normale döneceğini bilmek mümkün değildir. Bir veya iki yıllık antitiroit tedavi ile ancak %30 hasta tamamen normale dönebilir. Geri kalan %70 hastada ise ilaç kesildikten sonra hipertiroidi tekrarlar. Hastalığın tekrarlaması durumunda radyoiyot veya cerrahi tedavi uygulanır:

 • Antitiroit tedavi, küçük guatrlarda ve orta şiddetteki hipertiroidide kullanılır.
 • Propycil kullanılması durumunda ilaç her 8 saatte bir, Thyramazol kullanılması durumunda ise ilaç günde bir-iki kez alınır.
 • Antitiroit tedaviden sonra ötiroit durumu bir buçuk-iki ay sonra sağlanabilir.
 • İyileşme sağlamak için ilaçlar genellikle bir veya iki yıl alınır.
 • Antitiroit ilaçlara verilecek cevap hastadan hastaya değiştiğinden hastaların daha sık doktor kontrolü gerekir.

Antitiroit ilaçların yan etkileri nelerdir?
Değişik yan etkileri mevcuttur.

 • %6-7 vakada deri döküntüleri ve eklem ağrıları görülür.
 • %1 hastada çok ciddi bir yan etkisi olan agranulositoz görülür (lökositlerin ortadan kalkması). Bunun belirtileri boğaz ağrısı ve ateştir. Bu durumda hasta derhal ilacı kesmeli ve doktoruna bilgi vermelidir.
 • Nadir olarak karaciğer üzerine toksik etkisi olabilir. Bu genelde geçicidir. Ancak seyrek olarak ağır seyreder.

Gebelikte Antitiroit ilaçlar nasıl kullanılmalıdır?
Gebelikte radyoiyot tedavisi bebeğe vereceği zarardan dolayı uygulanmaz. Tedavi için antitiroit ilaçlar veya cerrahi seçilir. Ancak gebelikte mümkün olduğu kadar cerrahiden de sakınılması gerekir. Bu nedenle hamile hastalar gözlem altında olmalı veya antitiroit ilaçlarla tedavi edilmelidir. Hipertiroidili hamilelerin düşük yapma riski yüksektir. Graves hastalığında hipertiroidism hamilelik sırasında kendiliğinden geçebilir. Gebelikte Propycil tercih edilir. Antitiroit ilaçlar çocuğa geçerek çocukta hipotiroidiye ve guatra neden olur. Bu nedenle antitiroit ilaçlar çocukta problem olmayacak şekilde mümkün olduğu kadar küçük dozlarda verilir. Genel olarak az şikayeti olan hafif şiddetteki hipertirodide antitiroit ilaç vermeden de hamileler izlenebilir. Çok şikayeti olan ve yüksek hormon düzeyleri bulunan hamilelerde ise antitiroit ilaçlar kullanılır.

Emzirme sırasında antitiroit ilaçlar kullanılabilir mi?
Antitiroit ilaçlar anne sütüne geçerek bebeğin tiroit fonksiyonlarını etkiler. Propycil daha az yoğunlukta süte geçtiğinden Thyramazola tercih edilir. Günde 200mg’dan daha az kullanılan Propycil genelde bebeğin tiroidini etkilemez. Bununla beraber bebeğin tiroit hormonları anne Propycil kullandığı müddetçe zaman zaman ölçülerek kontrol edilmelidir.

Hipertiroidinin cerrahi tedavisi hangi hastalar uygulanır?
Cerrahi tedavi, aşağıdaki durumlarda uygulanır.

 • Büyük tiroit nodülü bulunan ve kanser şüphesi olan hastalarda
 • İkinci 3 ayında bulunan hamile hastalarda
 • Çok büyük guatrlarda
 • Büyük toksik adenomlarda
 • Multinodüler guatrlarda

Cerrahi tedavi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılır?

 • Tiroit cerrahisinde tiroid bezinin çıkarılması işlemine tiroidektomi denir. Hastalığın cinsine göre tiroid bezinin bir kısmı ya da tamamına yakını çıkarılır.
 • Cerrahi tedavi öncesi hastalar, beta blokerlerle, radyoiyotla veya antitiroit ilaçlarla tiroidektomiye hazırlanır. Hazırlık için bazen her üç tedavi de birlikte kullanılır. Cerrahi girişim, hasta ötiroit duruma, yani tiroit hormonları normal düzeylere getirildikten sonra uygulanır. Bunun için ortalama 2 ay gerekir. Hasta ötiroit duruma getirilmeden cerrahi girişimin uygulanması tiroit krizi denilen ve hayatı tehdit eden duruma neden olur. Bu durumdaki hastalar yoğun bakıma alınarak tedavi edilir.
 • Hipertiroidili hastalara genelde iyotlu yiyeceklerin verilmesi hastalığın şiddetlenmesine, hatta bazı hastalarda hipertiroidi oluşmasına neden olur. Bu nedenle hipertiroidili hastaların iyot alması istenmez.
 • Hasta uyutulduktan sonra ameliyatanede önce boyun alt kısmından cilt 7-8cm uzunluğunda kesilerek tiroidektomi uygulanır. Operasyon 1-2 saat içinde bitirilir.
 • Hastada tiroit nodülü mevcutsa ve tiroit kanseri şüphesi varsa operasyon sırasında çıkarılan nodül patologa gönderilir. Gelen cevap kanser ise cerrah hastada, geri kalan tüm tiroit dokusunu da çıkarır.
 • Tiroidektomiden sonra çıkarılan doku daha iyi şartlarda patolog tarafından tekrar incelenir.
 • Operasyon tamamlandıktan sonra hasta ayılıncaya kadar gözlem odasında kalır. Odasına gönderildikten sonra yemek yiyebilir ve ziyaretçilerini kabul edebilir. Hastanın hastanede kalma süresi genelde 1- 2 gündür.
 • İyileşme hastadan hastaya değişir. Genelde bir – iki hafta içinde hasta işine dönebilir.

Cerrahi tedaviden sonra ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?
Tiroidektomi tecrübeli cerrahlar tarafından yapıldığı zaman sorun çıkması nadirdir.

 • Hipoparatiroidi (Kasılmalar)
 • Ses tellerinin zedelenmesi (Ses kısıklığı)
 • Ameliyat yerinde iz kalması

Hipoparatiroidi
İki şekilde görülür: Geçici ve kalıcı

Geçici hipoparatiroidi
Tiroit bezi alt ve üst kısımlarında buluna paratiroit bezlerinin operasyon sırasında zedelenmesi sonucu oluşur. Paratiroit glandları salgıladıkları parathormon ile kandaki kalsiyumu kontrol eder. Zedelenme sırasında kan kalsiyumu düşer . Buna hipokalsemi denir. Bu sırada hasta, dudak, kol ve bacaklarında karıncalanma hisseder. Şayet kalsiyum çok düşerse hayatı tehdit edici solunum sıkıntısına yol açabilir. Bu durum oluşmadan önce hastaya damar veya ağızdan kalsiyum verilir. Geçici hipokalsemi birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden geçer.

Kalıcı hipoparatiroidi
Bazen bütün paratiroit glandları operasyon sırasında çıkarılır veya çok zedelenebilir. Bu durumda kalıcı hipoparatiroidi oluşur. Tedavi edilmeyen hipoparatiroidi adale kasılmalarına, konvulsiyonlara ve katarakta neden olur. Bunun için hastaya hayat boyu kalsiyum ve D vitamini preparatları verilmesi gerekir.

Ses tellerinin zedelenmesi
Ses tellerini kontrol eden sinirler tiroit bezi yanından geçer. Bunlardan birinin zedelenmesi hastanın boğuk ve kısık ses çıkarmasına neden olur. Nadir olarak iki sinir de zedelenebilir . Bu durumda kısık sese ek olarak soluk alma zorluğu görülür.
Ses kısıklığı genelde geçicidir.

Ameliyat yerinde iz kalması
Tiroidektomi operasyonlarından sonra boyun bölgesinde birçok hastada çok az yara izi kalır. Ancak bazı hastalarda yapılan operasyonlarda yara izinin oldukça belirgin olduğu görülür. Buna keloid denir. Bu durum cildi çok hassas hastalarda görülür. Çok defa hastalar bu bölgede hafif ağrı duyarlar ve yakalı elbise giymekte zorluk çekerler. Tedavi için yumuşatıcı ve kortizonlu kremler verilir. Gerekirse lokal kortizon enjeksiyonları yapılır.

Operasyon sonrası hastalar nasıl takip edilir?
Birçok hasta tiroidektomiden sonra hastalığının tamamen geçtiğine inanmakta ve doktorun takibine ihtiyaç duymamaktadır. Halbuki bu hastaların ömür boyu düzenli aralarla takip edilmesi gerekir. Özellikle operasyon sonrası geri kalan dokunun yeterli olup olmadığı yani hastanın ilaca ihtiyacının olup olmadığı araştırılmalıdır. Daha sonra nüks olup olmayacağının anlaşılması için hasta takip edilmelidir.

Hipertiroidide radyoiyot (atom) tedavisi nasıl uygulanır?
Radyoiyot tedavisi Basedow-Graves, Toksik adenom ve Toksik multinodüler guatr hastalıklarının tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavi ile ilgili bilgiler için Hipertiroidinin radyoiyot (atom) tedavisi bölümüne bakabilirsiniz.