30 Nisan 2023

Olağan Genel Kurul Sonucu

Saygıdeğer Üyelerimiz,
 
28.04.2023 tarihinde gerçekleşen Türkiye Nükleer Tıp Derneği Genel Kurulu’nda Dr. M. Fani BOZKURT, Dr. Elif ÖZDEMİR, Dr. Özlem ÖZMEN, Dr. M. Özdeş EMER, Dr. F. Gül GÜMÜŞER, Dr. Ülkem YARARBAŞ ve Dr. Tunç ÖNEŞ Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine, Dr. Fuat YAPAR, Dr. Özgür KARAÇALIOĞLU ve Dr. Emre ENTOK Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
30.04.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile yönetim kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. M. Fani BOZKURT
Genel Sekreter: Prof. Dr. Elif ÖZDEMİR
Sayman: Doç. Dr. M. Özdeş EMER
Üyeler: Prof. Dr. Özlem ÖZMEN
Prof. Dr. F. Gül GÜMÜŞER
Prof. Dr. Ülkem YARARBAŞ
Prof. Dr. Tunç ÖNEŞ

Bir önceki dönemde görev yapan Prof. Dr. Tevfik Fikret ÇERMİK, Prof. Dr. Gülin UÇMAK ve Prof. Dr. Elgin ÖZKAN’a emekleri için şükranlarımızı sunar, yeni yönetim ve denetleme kurullarımızın camiamız için hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,
TNTD Yönetim Kurulu