3. Bölüm: Vakalarla Kardiyak Amiloidoz ve Sintigrafi

,