2. Bölüm: Kemik Sintigrafisi ile Kardiyak Amiloidoz Görüntüleme

,