Yeterlik Sınav Komisyonu

Başkan
Dr. Bilge Volkan SALANCI

Sekreter
Dr. Semra İNCE

Asıl Üyeler
Dr. Feyza ÇAĞLIYAN
Dr. Yasemin ŞANLI
Dr. Pınar Pelin ÖZCAN
Dr. Çiğdem SOYDAL
Dr. Funda ÜSTÜN

Yedek Üyeler
Dr. Gonca KARA GEDİK
Dr. Duygu HAS ŞİMŞEK