Yeterlik Sınav Komisyonu

Başkan
Dr. Bilge Volkan SALANCI

Sekreter
Dr. Feyza ÇAĞLIYAN

Asıl Üyeler
Dr. Pınar Pelin ÖZCAN
Dr. Funda ÜSTÜN
Dr. Yasemin ŞANLI
Dr. Çiğdem SOYDAL
Dr. Semra İNCE

Yedek Üyeler
Dr. Gonca KARA GEDİK
Dr. Duygu HAS ŞİMŞEK