Yeterlik Yürütme Kurulu

Kurul Başkanı

Dr. Bilge Volkan Salancı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Tel: 0312 305 13 36
E-posta: bilgev@hacettepe.edu.tr

Başkan Yardımcısı

Dr. Seyhan Karaçavuş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kayseri
Tel: 0352 351 11 03
E-posta: seyhan.karacavus@sbu.edu.tr

Genel Sekreter

Dr. Ü. Özgür Akdemir
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Tel: 0312 202 61 61
E-posta: o_akdemir@yahoo.com

Üyeler

Dr. Yasemin Şanlı
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Tel: 0212 414 20 00
E-posta: yaseminsanli75@yahoo.com

Dr. Burcu Esen Akkaş
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul
Tel: 0 212 909 60 60
E-posta: burcuesen@yahoo.com

Dr. Gözde Dağlıöz Görür
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli
Tel: 0262 3038610
E-posta: gozdedaglioz@yahoo.com

Yedek Üyeler

Dr. Bülent Turgut
Dr. Emre Entok
Dr. Pınar Kıratlı
Dr. Gözde Özkan
Dr. Feyza Çağlıyan