Yeterlik Yürütme Kurulu

Kurul Başkanı

Dr. Elgin Özkan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Tel: 0312 595 60 00
E-posta: eozkan@ankara.edu.tr

Başkan Yardımcısı

Dr. Seyhan Karaçavuş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kayseri
Tel: 0352 351 11 03
E-posta: seyhan.karacavus@sbu.edu.tr

Genel Sekreter

Dr. Ü. Özgür Akdemir
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Tel: 0312 202 61 61
E-posta: o_akdemir@yahoo.com

Üyeler

Dr. Nurhan Ergül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Tel: 0 212 459 64 54
E-posta: nurhanergul@yahoo.com

Dr. Tamer Özülker
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Tel: 0212 314 55 55
E-posta: tozulker@gmail.com

Dr. Yasemin Şanlı
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Tel: 0212 414 20 00
E-posta: yaseminsanli75@yahoo.com

Yedek Üyeler

Dr. Burcu Esen Akkaş
Dr. Zehra Pınar Koç
Dr. Gözde Özkan
Dr. Bilge Volkan Salancı
Dr. Nalan Alan Selçuk
Dr. Gözde Dağlıöz Görür